"Med kvalitet och personlig service"

Byggvaror

Byggvaruhandeln upphör och från 1/12 2021 är det snickeriet som är aktivt.

Vi lagerför trävaror som reglar, plank, stolpar, glespanel, råspont, slätspont och vindskivor. Klädselbrädor i tätvuxen Norrlandsgran. Impregnerat trä i god sortering.

Här finns spik, skruv, handverktyg, färg, lack, lasyrer, spackel, lim, fogmassor, penslar och andra målningsredskap, Ventilation, insektsnät, infästning av olika slag, beslag, konsoler, elfa hyllsystem, gångjärn, luckhandtag, trycken, lås och låsbehör med mera.

Öppet-tider

Vi har öppet vardagar 7-12, 13-17.30. Lördagar 8-12. Stängt lördagar fr.o.m. 1/11.
Besöksadress/postadress: Oskarströmsvägen 59, 313 94 Sennan
info@sennanssnickerifabrik.se
Tel: 035-660 35, 035-660 45

Månadens vara