"Med kvalitet och personlig service"

Öppet-tider

Snickeriets öppet-tider:
Måndag, onsdag, fredag: 07.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Tisdag, torsdag:  07.00 – 12.00,  13.00 – 17.30

OBS! Texten med öppettider i rutan till höger gäller inte!!

Besöksadress/postadress:
Oskarströmsvägen 59
313 94   Sennan

info@sennanssnickerifabrik.se
Tel: 035-660 35, 035-660 45

Öppet-tider

Vi har öppet vardagar 7-12, 13-17.30. Lördagar 8-12. Stängt lördagar fr.o.m. 1/11.
Besöksadress/postadress: Oskarströmsvägen 59, 313 94 Sennan
info@sennanssnickerifabrik.se
Tel: 035-660 35, 035-660 45

Månadens vara